ENLLAÇOS DE LA CASA

.

........... ............BURRÍNDEX................................................. ..................CARTELLERA AMIGA
.................Índex de continguts...............................................................Activitats d'interés

.

....................PASSA LA VIDA..............................................................EL CORRAL DE BUCOMSA
.....................
Pulcribloc.....................................................
...........................................................

3 de maig de 2011

2006- I SIMPÒSIUM INTERNACIONAL DE LA BURRERA

Distingits:
Us avance que el proper 11 de juny (diumenge) se celebrarà a Pego ( a la terrassa- jardí de la càbila de "La Gamba") un congrés internacional organitzant pel grup escènic "Burrera Comprimida, S.A.". Els temes a tractar al congrés esmentat estan encara per determinar, l'ordre del dia per establir, i els motius per estudiar. Només es dona per segur que hi assistirà la totalitat de músics, tècnics, actors i actrius amb què compta la companyia referida, i que la "comida de trabaco" es compondrà d'un putxero estatal guarnit amb les millors penques del terme.
En sorteig realitzat davant d'un Notari, la sort els ha designat a vostés (sols o acompanyats) per a assistir al tal simpòsium amb veu i vot.
En temps i forma rebran la pertinent i formal invitació, però m'afanye a emetre aquest avís per tal de pregar-los que no assumisquen per a eixe dia cap compromís ineludible que puga posar en perill la unitat d'Espanya.
És gràcia que espere abastar del seu recte procedir, la qual vida guarden els Déus per molts anys.
The Bholu  
Trobador descarat.SIMPÒSIUM INTERNACIONAL DE LA BURRERA
       I N V I T A C I Ó     


                Srs. 

Palau de congressos “Al-Hagamba Muza” 
 Carrer.Murla 

PEGO 

Diumenge, 11 de juny de 2006  

BURRERA COMPRIMIDA, S.A. prega la vostra assistència, i aprofita l'avinentesa per a  oferir-vos el testimoni de les seues consideracions personals més distingides.
                                             


burrera comprimida, s.a.Preats congressistes :


En correu a banda, haureu rebut la pertinent invitació personalitzada remesa i tramesa pels serveis de protocol de BURRERA COMPRIMIDA, S.A.Com a complement al susdit comunicat, us dirigim  el present escrit on hem inclòs alguns continguts del simpòsium a celebrar, a més del programa d'actes i horaris aproximats de les sessions :De les 6 del matí fins a les 13 hores .- RECEPCIÓ DELS ASSISTENTS.
08,00 hores .(g.m.t.) .- VOLTEIG GENERAL DE CAMPANES.
10,00 hores .- MISSA AMB ORGUE. Sermó a càrrec d'un eloqüent orador. (1)
11,00 hores .- CERCAVILA VIRTUAL. (2)
13,00 hores .- MASCLETÀ IMAGINÀRIA .- A càrrec de la pirotècnia "CAVALLÓ". (3)
13,30 hores .- VI D'HONOR (4) (se servirà al patí d'armes de la "cabila")
14,30 hores .- DINAR DE GERMANOR .-  ("Putxero Mediambiental", amb pilotes naturals i penques ecològiques).
16,00 hores .- PRESENTACIÓ DE PONÈNCIES. Discussions i bregues intertextuals.
17,00 hores .- REVETLA VESPERTINA (al saló multiusos de la cabila)
18,30 hores .- CLOENDA .- Després de la cloenda s'INAUGURARAN les jornades. (5)
24,00 hores .- CANT DE L'AURORA .- Per part dels qui encara s'hi troben presents al Palau de Congressos. ACLARIMENTS : 1) .- La missa en qüestió se celebrarà repetidament a les dues Parròquies de Pego. La no assistència no serà penalitzada, però impedirà desgravacions pel tal concepte.2) .- Les cercaviles virtuals són més barates que les altres .... i el divertiment és el mateix.3) .- Les mascletades imaginàries són paregudes a les cercaviles virtuals, però amb major dosi de fantasia.4) .- Qui no vullga vi, podrà optar per "CERVESA D'HONOR", "AIGUA D'HONOR", "WISQUI D'HONOR" .. O "ETC. D'HONOR".5).- Per tractar-se d'actes guarnits amb les mateixes característiques, hem pensat desenvolupar-los conjuntament. PONÈNCIES :.- NEOPRÉ INSTANTANI, O COLA DE CONILL .- 
Ponent: Don Furgoneto Pastizal de la Sta. Infància i Martínez de la Barbacoa Alta.Estudi practicat per l'equip que lidera Don Furgoneto, en ares a homologar un adhesiu que impedisca el trencament de "La Unitat d'Espanya·.- PENCA VERDA ... TAULELL VERD .- 
Ponent : Don Esteban Gonzalez PonsFa una setmana que Don Esteban és Conseller de Territori, i ja ha manifestat al voltant de 3.466.589 vegades que "ell, pensa en verd", afegint que, com a conseqüència, els taulells del futur han de ser verds ... igual com les penques.. .- Sexto Afranio BURRUS i el filòsof SÈNECA , ASSESSORS DEL POETA NERÓ (Ponència anònima).-.- DOS I DOS FAN QUATRE .- (Ponència clandestina)..- LA BURRERA .... UNA "UNIDAD DE DESTINO EN LO UNIVERSAL" (Ponència sorpresa). NOTES :.- El Rei i el President del Govern no han confirmat encara la seua assistència.
.- Per a millor govern de l'organització, es prega "rigorosa" puntualitat als actes.
.- Els assistents poden optar per vestir trage de gala, roba "pasquera" o "tanga"/bikini (segons siguen homes o dones). 
.- Per a més informació poden dirigir-se al Departament de Protocols de "Bucomsa" o al  Ministeri de Sanitat i Consum. BURRERA COMPRIMIDA, S.A.(BUCOMSA)
O.N.G  Clandestina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Entrades populars